Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Bến xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Thịnh Long( Nam Định)

03/02/2021

Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Bến xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Thịnh Long( Nam Định).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

 

Các tin đã đưa ngày: