Thông báo số 1500/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công , tuyến: Bễn xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Nam Định( Nam Định)

20/07/2020

Thông báo số 1500/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công , tuyến: Bễn xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) -  Bến xe Nam Định( Nam Định)

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: