Thông báo số 1405/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, tuyến: Bễn xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Nam Định( Nam Định)

14/07/2020

Thông báo số 1405/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, tuyến: Bễn xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) -  Bến xe Nam Định( Nam Định).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin đã đưa ngày: