Thông báo V/v hủy giấy phép lái xe đến 31/3/2020

08/06/2020

Thông báo V/v hủy giấy phép lái xe đến 31/3/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới đây. 

Các tin đã đưa ngày: