Quyết định V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - TBXH tỉnh Vĩnh Phúc

25/05/2020

Quyết định V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - TBXH tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin đã đưa ngày: