Thông báo V/v khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách ở trong nước.

14/05/2020

Thông báo V/v khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách ở trong nước.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin đã đưa ngày: