Các phương tiện vận tải hành khách được phép hoạt động trở lại

23/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2984 về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tình hình mới hiện nay về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh cho phép tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đối với các xe buýt, xe khách, xe hợp đồng chở khách, xe taxi từ 0h 00 phút ngày 23/4/2020.

UBND tỉnh giao sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tổ chức thực hiện; thông báo đến các tổ chức, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách biết và thực hiện, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và của tỉnh trong hoạt động vận tải hành khách.

Theo Báo VP

Các tin đã đưa ngày: