Thông báo V/v đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19

06/04/2020

Thông báo V/v đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: