Chỉ thị V/v quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm

07/04/2020

Chỉ thị V/v quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: