Thông báo V/v triển khai Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT

24/10/2019

Thông báo V/v triển khai Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây./.

Các tin đã đưa ngày: