Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

21/10/2019

Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây. 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: