Thông báo số 2452/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: Tuyến: Bến xe Vĩnh Tường(Vĩnh Phúc) - Bến xe Ngã tư ga (TP. Hồ Chí Minh)

08/11/2018

Thông báo số 2452/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: Tuyến: Bến xe Vĩnh Tường(Vĩnh Phúc) - Bến xe Ngã tư ga (TP. Hồ Chí Minh)

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: