Số 1310/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô

06/07/2018

Số 1310/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: