Thông báo số 1248/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô

04/07/2018

Thông báo số 1248/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: