Thông báo số 893/TB-SGTVT V/v: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô

18/05/2018

Thông báo số 893/TB-SGTVT V/v: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: