Hơn 1.000 TTHC được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

09/01/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 1.055 TTHC thuộc thẩm quyền của 18 sở, ban, ngành được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội có 5 TTHC; Ban quản lý các khu công nghiệp có 44 TTHC. Các sở: Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có 7 TTHC; Xây dựng có 37 TTHC; NN&PTNT có 60 TTHC; Khoa học và công nghệ có 41 TTHC; Tài chính có 4 TTHC; Thông tin và Truyền thông có 37 TTHC; Nội vụ có 48 TTHC; Kế hoạch và Đầu tư có 73 TTHC; Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 99 TTHC; Giao thông vận tải có 79 TTHC; Công thương có 115 TTHC; Tư pháp có 115 TTHC; Giáo dục và Đào tạo có 34 TTHC; Lao động, Thương binh và Xã hội có 66 TTHC; Tài nguyên và Môi trường có 85 TTHC và Y tế có 106 TTHC.

Việc vận hành Trung tâm Hành chính công thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân giải quyết các TTHC nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính đồng bộ, hiện đại.

Theo baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: