Sáng ngày 27/4/2022, tại Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có buổi làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới.

28/04/2022

Sáng ngày 27/4/2022, tại Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có buổi làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới.
Buổi làm việc bao gồm các nội dung: (1) Thảo luận các nội dung nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật nâng cao ATGT đường bộ tại Việt Nam; (2)Trao đổi thông tin, định hướng mục tiêu, nội dung chương trình cho cuộc họp các đối tác về an toàn đường bộ vào tháng 7 năm 2022; (3) Chia sẻ thông tin về Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp quốc về An toàn đường bộ toàn cầu.
Tại buổi làm việc, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tặng quà chia tay hết nhiệm kỳ đối với TS. Kidong Park, Trưởng đại diện văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam!
Nguồn: antoangiaothong.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: