Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Bến xe Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - Bến xe Ngã Tư Ga (TP HCM) (07/12/2020)

Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Bến xe Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - Bến xe Ngã Tư Ga (TP HCM)

Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Bến xe Sông Lô (Vĩnh Phúc) - Bến xe Gia Lâm(TP Hà Nội) (03/12/2020)

Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Bến xe Sông Lô (Vĩnh Phúc) - Bến xe Gia Lâm(TP Hà Nội)

Thông báo bán thanh lý tài sản (20/11/2020)

Thông báo bán thanh lý tài sản

Thông báo V/v Hủy GPLX (20/11/2020)

Thông báo V/v Hủy GPLX

Thông báo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông năm 2020 (03/11/2020)

Thông báo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông năm 2020

Tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 200 cán bộ, học viên Trung tâm huấn luyện 125 (19/10/2020)

Tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 200 cán bộ, học viên Trung tâm huấn luyện 125

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông năm 2020 (06/10/2020)

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông năm 2020

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông năm 2020 (24/09/2020)

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông năm 2020
Các tin đã đưa ngày: