Thông báo số 1405/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, tuyến: Bễn xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Nam Định( Nam Định) (14/07/2020)

Thông báo số 1405/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, tuyến: Bễn xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Nam Định( Nam Định)

Thông báo V/v hủy giấy phép lái xe đến 31/3/2020 (08/06/2020)

Thông báo V/v hủy giấy phép lái xe đến 31/3/2020

Kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ (08/06/2020)

Kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ

Quyết định V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - TBXH tỉnh Vĩnh Phúc (25/05/2020)

Quyết định V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - TBXH tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo V/v khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách ở trong nước. (14/05/2020)

Thông báo V/v khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách ở trong nước.
Các tin đã đưa ngày: