Xử lý nghiêm các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ (10/06/2019)

Xử lý nghiêm các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ

Kế hoạch Trực ngày nghỉ tháng 6 năm 2019 (31/05/2019)

Kế hoạch Trực ngày nghỉ tháng 6 năm 2019

Tham gia góp ý vào Dự thảo Đề án của UBND tỉnh tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025 (16/05/2019)

Tham gia góp ý vào Dự thảo Đề án của UBND tỉnh tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025.

Công văn số 790/SGTVT-QLCLCTGT V/v Áp dụng thiết kế - Dự toán mẫu rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại một số xã trên địa bàn tỉnh (13/05/2019)

Công văn số 790/SGTVT-QLCLCTGT V/v Áp dụng thiết kế - Dự toán mẫu rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại một số xã trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Trực ngày nghỉ tháng 5 và kế hoạch trực Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tháng 5 năm 2019 (26/04/2019)

Kế hoạch Trực ngày nghỉ tháng 5 và kế hoạch trực Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tháng 5 năm 2019
Các tin đã đưa ngày: