Quyết định V/v Phê duyệt, ban hành Bổ sung thiết kế - dự toán mẫu cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (11/09/2020)

Quyết định V/v Phê duyệt, ban hành Bổ sung thiết kế - dự toán mẫu cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo số 416/TB-BQLDA V/v tuyển dụng Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (17/08/2020)

Thông báo số 416/TB-BQLDA V/v tuyển dụng Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Thông báo số 1548/SGTVT-QLVTPTNL V/v tăng cường công tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (03/08/2020)

Thông báo số 1548/SGTVT-QLVTPTNL V/v tăng cường công tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thông báo số 1591/SGTVT-QLVTPTNL V/v Phân luồng, tổ chức đảm bảo giao thông phục vụ thi công dự án sửa chữa cầu Thăng Long (TP Hà Nội) (03/08/2020)

Thông báo số 1591/SGTVT-QLVTPTNL V/v Phân luồng, tổ chức đảm bảo giao thông phục vụ thi công dự án sửa chữa cầu Thăng Long (TP Hà Nội)

Kế hoạch trực ngày nghỉ cuối tuần tháng 8 năm 2020 (03/08/2020)

Kế hoạch trực ngày nghỉ cuối tuần tháng 8 năm 2020

Thông báo số 1516/SGTVT-QLVTPTNL V/v Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công sửa chữa cầu Thăng Long (22/07/2020)

Thông báo số 1516/SGTVT-QLVTPTNL V/v Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công sửa chữa cầu Thăng Long

Thông báo số 1500/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công , tuyến: Bễn xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Nam Định( Nam Định) (20/07/2020)

Thông báo số 1500/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công , tuyến: Bễn xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Nam Định( Nam Định)

Thông báo số 1405/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, tuyến: Bễn xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Nam Định( Nam Định) (14/07/2020)

Thông báo số 1405/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, tuyến: Bễn xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Nam Định( Nam Định)
Các tin đã đưa ngày: