Thông báo số 75/TB-UBND V/v Giờ làm việc mùa hè năm 2019 (09/04/2019)

Thông báo số 75/TB-UBND V/v Giờ làm việc mùa hè năm 2019

Thông báo số 76/TB-UBND V/v nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), nghỉ ngày lễ Chiến thắng (30/4), ngày Quốc tế Lao động (01/5) và nghỉ lễ Quốc khánh (02/9) năm 2019 (09/04/2019)

Thông báo số 76/TB-UBND V/v nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), nghỉ ngày lễ Chiến thắng (30/4), ngày Quốc tế Lao động (01/5) và nghỉ lễ Quốc khánh (02/9) năm 2019

Thông báo số 548/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, tuyến Bến xe Phúc Yên ( Vĩnh Phúc) - Bến xe phía bắc Lạng Sơn (Lạng Sơn) (09/04/2019)

Thông báo số 548/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, tuyến Bến xe Phúc Yên ( Vĩnh Phúc) - Bến xe phía bắc Lạng Sơn (Lạng Sơn)

Thông báo số 497/SGTVT-QLVT, PT&NL V/v Hủy GPLX cũ (29/03/2019)

Thông báo số 497/SGTVT-QLVT, PT&NL V/v Hủy GPLX cũ

Thông báo lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 4 năm 2019 (27/03/2019)

Thông báo lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 4 năm 2019

Thông báo Kết quả vòng sơ loại và Thể lệ vòng thi Chung kết Hội thi Tay lái vàng năm 2019 (21/03/2019)

Thông báo Kết quả vòng sơ loại và Thể lệ vòng thi Chung kết Hội thi Tay lái vàng năm 2019
Các tin đã đưa ngày: