Thông báo V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (Bến xe Lập Thạch - Bến xe Gia Lâm)

21/05/2020

Thông báo V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (Bến xe Lập Thạch - Bến xe Gia Lâm).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin đã đưa ngày: