Thông báo V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (Bến xe Yên Lạc - Bến xe phía Nam Hà Giang)

06/05/2020

Thông báo V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (Bến xe Yên Lạc - Bến xe phía Nam Hà Giang).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: