Thông báo V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sau ngày 15/4/2020

17/04/2020

Thông báo V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sau ngày 15/4/2020.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: