Thông báo của TCĐB VN V/v điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19

25/03/2020

Thông báo V/v điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: