Thông báo số V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

21/01/2020

Thông báo số V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: