Thông báo số 2882/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Bến xe Phúc Yên( tỉnh Vĩnh Phúc) - Bến xe phía Nam Hà Giang( tỉnh Hà Giang)

31/12/2019

Thông báo số 2882/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Bến xe Phúc Yên( tỉnh Vĩnh Phúc) - Bến xe phía  Nam Hà Giang( tỉnh Hà Giang).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: