Thông báo số 2876/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, tuyến Bến xe Vĩnh Tường( tỉnh Vĩnh Phúc - Bến xe Tiền Hải( tỉnh Thái Bình)

31/12/2019

Thông báo số 2876/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, tuyến Bến xe Vĩnh Tường( tỉnh Vĩnh Phúc - Bến xe Tiền Hải( tỉnh Thái Bình).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: