Thông báo số 2729/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Bến xe Vĩnh Yên( tỉnh Vĩnh Phúc - Bến xe phía Đông TP Ninh Bình( tỉnh Ninh Bình)

12/12/2019

Thông báo số 2729/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Bến xe Vĩnh Yên( tỉnh Vĩnh Phúc - Bến xe phía Đông TP Ninh Bình( tỉnh Ninh Bình).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: