Thông báo số 1937/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, tuyến: Bến xe Sông Lô (Vĩnh Phúc) - Bến xe Gia Lâm (TP Hà Nội)

02/10/2019

Thông báo số 1937/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, tuyến: Bến xe Sông Lô (Vĩnh Phúc) - Bến xe Gia Lâm (TP Hà Nội).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: