Thông báo số 1708/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô, tuyến: Bến xe Lập Thạch (Vĩnh Phúc) - Bễn xe Mỹ Đình (TP. Hà Nội)

04/09/2019

Thông báo số 1708/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô, tuyến: Bến xe Lập Thạch (Vĩnh Phúc) - Bễn xe Mỹ Đình (TP. Hà Nội).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

 

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: