Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển

24/05/2018

 
Dự án đường giao thông Cầu Phú Hậu đi nút giao Văn Quán đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Chu Kiều

 

Để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, ngay từ những tháng đầu năm, UBND huyện Lập Thạch chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất xây dựng kế hoạch của từng lĩnh vực, ngành mình quản lý để có cơ sở xác định nhu cầu sử dụng vốn theo từng mức vốn các cấp ngân sách.

Công tác phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công được đảm bảo theo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; bố trí vốn thanh toán nợ đọng XDCB; bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2018; không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

UBND huyện phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến quy định của pháp luật: Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Kế toán; công tác quyết toán dự án hoàn thành... Ngoài những danh mục dự án hàng năm được BTV Huyện ủy, HĐND huyện thông qua, các dự án mới phát sinh trong năm tiếp theo sẽ thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu. Việc phân cấp quyết định đầu tư các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của tỉnh, các quy định hiện hành của Chính phủ.

Tích cực triển khai Luật Đầu tư công, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện thường xuyên chú trọng công tác rà soát, ưu tiên quyết định đầu tư vào lĩnh vực, chương trình và dự án quan trọng để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo bước phát triển mới cho địa phương.

Năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đạt gần 645 tỷ đồng, đầu tư cho 363 công trình, dự án. Trong đó, vốn do tỉnh quản lý hơn 460 tỷ đồng (118 công trình); huyện quản lý gần 160 tỷ đồng (202 công trình); xã quản lý trên 26 tỷ đồng (87 công trình). Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng và thu hồi các khoản vốn vay, tạm ứng được các cấp ủy, chính quyền trong huyện đặc biệt quan tâm.

Do một số dự án mới triển khai cuối năm 2017 chưa bàn giao đủ mặt bằng cho nhà thầu thi công nên chưa đủ khối lượng hoàn thành, UBND huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương thi công để hoàn ứng khối lượng trong quý II/2018, đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Đến cuối tháng 3/2018, tổng số dư tạm ứng chưa thu hồi của 53 dự án trên địa bàn huyện là hơn 105 tỷ đồng; số dư tạm ứng XDCB từ nguồn ngân sách tỉnh chuyển sang năm 2018 gần 77,5 tỷ đồng (20 công trình); ngân sách huyện trên 26 tỷ đồng (26 công trình); ngân sách xã 1,1 tỷ đồng (7 công trình), tập trung ở một số dự án lớn như: Xây dựng cầu Phú Hậu thuộc tuyến đường nút giao Văn Quán - Cầu Phú Hậu - QL2A - Việt Trì; đường nối nút giao Cao tốc Nội Bài - Lào Cao từ Văn Quán đến cầu Phú Hậu; xử lý cấp bách đắp đào bờ bao chống tràn sông Phó Đáy, khu vực xã Bắc Bình; đường liên xã Liễn Sơn - Bắc Bình - Ngọc Mỹ; đường từ ĐT 307 Ngọc Mỹ, Quang Sơn - QL2C; tuyến ĐT 305, đoạn vòng tránh từ cầu Bến Gạo đến xã Tiên Lữ...

Mặc dù các cấp chính quyền huyện Lập Thạch triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng XDCB kéo dài, song trên thực tế, các công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện sau khi hoàn thành không được chủ đầu tư quyết toán theo quy định, nhất là các dự án được hoàn thành từ những năm 2014 trở về trước (khi chưa có Luật Đầu tư công), gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, làm tăng số nợ đọng XDCB của địa phương, không tất toán được tài khoản của dự án, không hạch toán tăng tài sản kịp thời cũng như khó theo dõi, quản lý tài sản sau đầu tư.

Từ năm 2014 đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã tiến hành thẩm tra 102 dự án, hoàn thành phê duyệt quyết toán đối với 62 dự án theo thẩm quyền và thẩm tra theo ủy quyền đối với 3 dự án, đang tiến hành thẩm tra 40 dự án. Đến nay, toàn huyện còn khoảng 200 dự án đã hoàn thành nhưng chậm lập Báo cáo quyết toán từ năm 2014 trở về trước.

Giai đoạn từ tháng 1/2015 - tháng 2/2018, toàn huyện còn 131 dự án chậm lập Báo cáo quyết toán hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do một số chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình, không xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; sau khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng thì các chủ đầu tư chưa tích cực lập và hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán. Hầu hết các chủ đầu tư đều phó mặc cho các nhà thầu hoàn thiện thủ tục hồ sơ quyết toán dự án, chưa thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ hoặc không có chế tài xử lý cứng rắn đối với các nhà thầu không hoàn thành theo tiến độ đã cam kết...

Trong các giai đoạn tiếp theo, UBND huyện Lập Thạch phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch phân bổ và sử dụng nguồn vốn đầu tư cho phát triển, đảm bảo minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đáp ứng phục vụ nhu cầu của người dân và thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương. Huyện chú trọng huy động, thu hút nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư cho phát triển, thống nhất và phù hợp với quy hoạch phát triển KT - XH của tỉnh cũng như của địa phương.

Theo baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: