Thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn có cấp độ dịch cấp 3, 4

03/03/2022

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo:

1. Kể từ 12 giờ, ngày 01/03/2022 cho đến khi có thông báo mới: Tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô từ địa bàn các xã, phường:

- Phường Khai Quang thuộc thành phố Vĩnh Yên;

- Phường Trưng Nhị thuộc thành phố Phúc Yên;

- Xã Hợp Châu, xã Đạo Trù, Minh Quang thuộc huyện Tam Đảo;

- Các xã thuộc huyện Bình Xuyên;

- Các xã thuộc huyện Yên Lạc;

- Xã Đại Đồng, xã Lũng Hòa, Thị trấn Thổ Tang, xã Bình Dương của huyện Vĩnh Tường như sau:

a- Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên: Hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

b- Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh (bao gồm cả xe buýt có hành trình từ hai tỉnh trở lên): Sở GTVT hai đầu tuyến báo cáo UBND cấp tỉnh cho phép hoạt động .

c- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 Mục II Phần 2 và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 2 Mục I Phần 2 2 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải và các văn bản liên quan hiện hành của Bộ GTVT, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở GTVT...

Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phương tiện hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, Ban quản lý Bến xe khách Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm Thông báo này và các Chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

3. Giao Thanh tra Sở GTVT Vĩnh Phúc chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: