Thông báo Phù hiệu không còn giá trị sử dụng – Bị hủy

03/03/2022

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo danh sách các phương tiện đã bị hủy phù hiệu (Mất hoặc thay đổi phương tiện hoặc xe ngừng hoạt động):

Thời điểm tính: đến hết tháng 02/2022

1. Danh sách hủy Phù hiệu xe TAXI: Phụ lục 1

2. Danh sách hủy Phù hiệu xe tuyến Cố định: Phụ lục 2 Sở Giao thông vận tải thông báo phù hiệu đã cấp nêu trên không còn giá trị sử dụng.

Đề nghị các Sở Giao thông vận tải và Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu nêu trên thì thu hồi và xử lý theo quy định pháp luật. 

Trân trọng./.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: