Thực hiện hướng dẫn điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn về tần suất và giãn cách chỗ trên phương tiện tại Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021.

07/02/2022

Để tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả, bảo vệ những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn trật tự xã hội, Sở GTVT Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan, đơn vị Sở, ngành, địa phương phối hợp tuyên truyền, phổ biến Văn bản nêu trên; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, các bến xe, nhà ga, các bến thủy nội địa trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban quản lý bến xe khách, các nhà ga, các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, các bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh phổ biến quán triệt lái, phụ xe, thuyền viên, người lái phương tiện, nhân viên phục vụ tại các bến xe, nhà Ga đường sắt, các bến thủy nội địa và hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải thuộc các lĩnh vực nêu trên thực hiện nghiêm những quy định điều chỉnh được ban hành kèm theo Văn bản số 1026/BGTVT-VT ngày 28/01/2022 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Các cơ quan, đơn vị, Sở, ngành phối hợp trong công tác chỉ đạo:

- Công an tỉnh, Sở Y tế phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện các nội dung hướng dẫn được điều chỉnh ban hành kèm theo Văn bản số 1026/BGTVT-VT ngày 28/01/2022 của Bộ Giao thông vận tải. Rà soát với các quy định của Trung ương và của tỉnh để đảm bảo việc thực hiện thống nhất, tránh sự thiếu nhất quán dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp với Sở GTVT Vĩnh Phúc tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến rộng rãi và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ, đường thủy nội địa, các bến thủy nội địa trên địa bàn thực hiện nghiêm những quy định điều chỉnh được ban hành kèm theo Văn bản số 1026/BGTVT-VT ngày 28/01/2022 của Bộ Giao thông vận tải.

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Công thông tin giao tiếp điện tử tỉnh bố trí thời lượng phát sóng trên các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền về nội dung văn bản này và những quy định điều chỉnh được ban hành kèm theo Văn bản số 1026/BGTVT-VT ngày 28/01/2022 của Bộ Giao thông vận tải trên các phương tiện thông tin, đại chúng để các đơn vị vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, các bến thủy nội địa và toàn thể nhân dân được biết, thực hiện.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: