Công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

07/02/2022

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc công bố và ban hành biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 tới các tỉnh, thành phố. Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm

(Có bản chi tiết kèm theo Quyết định này, file mềm được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT Vĩnh Phúc theo địa chỉ: sogtvt.vinhphuc.gov.vn ).

 

Các tin đã đưa ngày: