Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Bến xe Vĩnh Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe liên tỉnh TP Cao Bằng (Cao Bằng)

19/02/2021

Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Bến xe Vĩnh Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe liên tỉnh TP Cao Bằng (Cao Bằng)

Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Bến xe Vĩnh Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe liên tỉnh TP Cao Bằng (Cao Bằng).

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: