Thông báo các điểm dừng, đỗ, đón, trả khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

19/02/2021

Thông báo các điểm dừng, đỗ, đón, trả khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: