Thông báo V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dịp sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021

17/02/2021

Thông báo V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dịp sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu  và Lễ hội xuân năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin đã đưa ngày: