Thông báo V/v Hạn chế và phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

08/02/2021

Thông báo V/v Hạn chế và phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: