Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 02 năm 2021 (25/01/2021)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 02 năm 2021

Thông báo V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Tuyến: Bến xe Lập Thạch ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Miền Đông mới ( TP Hồ Chí Minh) (25/01/2021)

Thông báo V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Tuyến: Bến xe Lập Thạch ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Miền Đông mới ( TP Hồ Chí Minh)

Thông báo V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Tuyến: Bến xe Lập Thạch ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Đồng Đăng ( TP Lạng Sơn) (25/01/2021)

Thông báo V/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Tuyến: Bến xe Lập Thạch ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Đồng Đăng ( TP Lạng Sơn)

Thông báo V/v Phù hiệu kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng: HTX VT Tâm Phúc (25/01/2021)

Thông báo V/v Phù hiệu kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng: HTX VT Tâm Phúc

Thông báo V/v đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô: Tuyến: Bến xe Phúc Yến ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Thịnh Long ( TP Nam Định) (25/01/2021)

Thông báo V/v đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô: Tuyến: Bến xe Phúc Yến ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Thịnh Long ( TP Nam Định)

Quyết định V/v đình chỉ khai thác tuyến cố định Vĩnh Phúc đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại đối với Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh (20/01/2021)

Quyết định V/v đình chỉ khai thác tuyến cố định Vĩnh Phúc đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại đối với Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh

Quyết định V/v đình chỉ khai thác tuyến cố định Vĩnh Phúc đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại đối với Công ty TNHH Trí Tuệ (20/01/2021)

Quyết định V/v đình chỉ khai thác tuyến cố định Vĩnh Phúc đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại đối với Công ty TNHH Trí Tuệ

Thông báo V/v Phù hiệu KDVT hết giá trị sử dụng: Công ty TNHH TMT Vĩnh Phúc (18/01/2021)

Thông báo V/v Phù hiệu KDVT hết giá trị sử dụng: Công ty TNHH TMT Vĩnh Phúc

Thông báo V/v Phù hiệu kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng (18/01/2021)

Thông báo V/v Phù hiệu kinh doanh vận tải hết giá trị sử dụng

Thông báo V/v Phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải hết hiệu lực sử dụng: HTX VT Thành Đô; HTX Thiên Đức (18/01/2021)

Thông báo V/v Phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải hết hiệu lực sử dụng: HTX VT Thành Đô; HTX Thiên Đức
Các tin đã đưa ngày: