Thông báo V/v Thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT (22/03/2021)

Thông báo V/v Thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thông báo V/v tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Vĩnh Phúc đi Thái Bình và ngược lại (05/03/2021)

Thông báo V/v tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Vĩnh Phúc đi Thái Bình và ngược lại

Thông báo V/v tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Vĩnh Phúc đi Hà Giang và ngược lại (05/03/2021)

Thông báo V/v tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Vĩnh Phúc đi Hà Giang và ngược lại

Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Bến xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Thanh Thủy( Phú Thọ) (04/03/2021)

Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công: Bến xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Thanh Thủy( Phú Thọ)

Thông báo V/v tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Vĩnh Phúc đi Lạng Sơn và ngược lại (04/03/2021)

Thông báo V/v tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Vĩnh Phúc đi Lạng Sơn và ngược lại

Thông báo V/v tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Vĩnh Phúc đi Nam Định và ngược lại (04/03/2021)

Thông báo V/v tạm dừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Vĩnh Phúc đi Nam Định và ngược lại

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 3 năm 2021 (01/03/2021)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 3 năm 2021

Thông báo các điểm dừng, đỗ, đón, trả khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. (19/02/2021)

Thông báo các điểm dừng, đỗ, đón, trả khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Bến xe Vĩnh Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe liên tỉnh TP Cao Bằng (Cao Bằng) (19/02/2021)

Thông báo Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Bến xe Vĩnh Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe liên tỉnh TP Cao Bằng (Cao Bằng)

Thông báo V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dịp sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021 (17/02/2021)

Thông báo V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dịp sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021
Các tin đã đưa ngày: