Đăng ký, biểu trưng (logo) thẻ tên đồng phục của xe taxi ( Chi nhánh công ty CP TM&DV VN Việt Nam tại Vĩnh Phúc) (07/06/2019)

Đăng ký, biểu trưng (logo) thẻ tên đồng phục của xe taxi ( Chi nhánh công ty CP TM&DV VN Việt Nam tại Vĩnh Phúc)

Thông báo số 918/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Bến xe Tam Đảo ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Thái Thụy (Thái Bình) (27/05/2019)

Thông báo số 918/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Bến xe Tam Đảo ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Thái Thụy (Thái Bình)

Thông báo số 881/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Tuyến Bến xe Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) - Bễn xe Gia Lâm (TP Hà Nội) (27/05/2019)

Thông báo số 881/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Tuyến Bến xe Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) - Bễn xe Gia Lâm (TP Hà Nội)

Thông báo số 846/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô, tuyến Bến xe Tam Đảo ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Thái Thụy (Thái bình) (27/05/2019)

Thông báo số 846/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô, tuyến Bến xe Tam Đảo ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Thái Thụy (Thái bình)

Thông báo lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 6 năm 2019 (20/05/2019)

Thông báo lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 6 năm 2019

Thông báo số 809/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Tuyến Bến xe Lập Thạch ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Mỹ Đình (TP. Hà Nội) (16/05/2019)

Thông báo số 809/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Tuyến Bến xe Lập Thạch ( Vĩnh Phúc) - Bến xe Mỹ Đình (TP. Hà Nội)

Thông báo số 808/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải giảm số chuyến và ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Tuyến Bến xe Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) - Bễn xe Mỹ Đình (TP. Hà Nội) (16/05/2019)

Thông báo số 808/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải giảm số chuyến và ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Tuyến Bến xe Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) - Bễn xe Mỹ Đình (TP. Hà Nội)

Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc đăng ký logo mới (06/05/2019)

Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc đăng ký logo mới

Thông báo số 737/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Tuyến Bến xe Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) - Bễn xe Nam Định (tỉnh Nam Định) (03/05/2019)

Thông báo số 737/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô: Tuyến Bến xe Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) - Bễn xe Nam Định (tỉnh Nam Định)
Các tin đã đưa ngày: