Thông báo số 1875/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, tuyến: Bến xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe phía nam Hà Giang( Hà Giang) (07/09/2020)

Thông báo số 1875/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, tuyến: Bến xe Phúc Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe phía nam Hà Giang( Hà Giang)

Quyết định V/v xử lý đối với Công ty CPTM Sông Hồng Thủ đô có phương tiện vi phạm tốc độ từ 05 lần/1000km (07/09/2020)

Quyết định V/v xử lý đối với Công ty CPTM Sông Hồng Thủ đô có phương tiện vi phạm tốc độ từ 05 lần/1000km

Quyết định V/v xử lý đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có phương tiện vi phạm tốc độ từ 05 lần/1000km (07/09/2020)

Quyết định V/v xử lý đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có phương tiện vi phạm tốc độ từ 05 lần/1000km

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 9 năm 2020 (24/08/2020)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 9 năm 2020

Thông báo số 1626/SGTVT-QLVTPT&NL V/v hủy giấy phép lái xe (12/08/2020)

Thông báo số 1626/SGTVT-QLVTPT&NL V/v hủy giấy phép lái xe

Thông báo số 1675/SGTVT-QLVTPT&NL V/v Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải. (12/08/2020)

Thông báo số 1675/SGTVT-QLVTPT&NL V/v Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải.

Thông báo số 1632/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công , tuyến Vĩnh Phúc đi Hòa Bình và ngược lại (12/08/2020)

Thông báo số 1632/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công , tuyến Vĩnh Phúc đi Hòa Bình và ngược lại

Thông báo số 1580/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, tuyến: Bễn xe Vĩnh Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Lạc Sơn ( Hòa Bình) (03/08/2020)

Thông báo số 1580/TB-SGTVT V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, tuyến: Bễn xe Vĩnh Yên( Vĩnh Phúc) - Bến xe Lạc Sơn ( Hòa Bình)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 8 năm 2020 (24/07/2020)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 8 năm 2020
Các tin đã đưa ngày: