Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 2 năm 2020 (21/01/2020)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 2 năm 2020

Thông báo số V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô. (21/01/2020)

Thông báo số V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Thông báo số 2882/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Bến xe Phúc Yên( tỉnh Vĩnh Phúc) - Bến xe phía Nam Hà Giang( tỉnh Hà Giang) (31/12/2019)

Thông báo số 2882/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Bến xe Phúc Yên( tỉnh Vĩnh Phúc) - Bến xe phía Nam Hà Giang( tỉnh Hà Giang)

Thông báo số 2876/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, tuyến Bến xe Vĩnh Tường( tỉnh Vĩnh Phúc - Bến xe Tiền Hải( tỉnh Thái Bình) (31/12/2019)

Thông báo số 2876/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, tuyến Bến xe Vĩnh Tường( tỉnh Vĩnh Phúc - Bến xe Tiền Hải( tỉnh Thái Bình)

Thông báo số 2729/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Bến xe Vĩnh Yên( tỉnh Vĩnh Phúc - Bến xe phía Đông TP Ninh Bình( tỉnh Ninh Bình) (12/12/2019)

Thông báo số 2729/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Bến xe Vĩnh Yên( tỉnh Vĩnh Phúc - Bến xe phía Đông TP Ninh Bình( tỉnh Ninh Bình)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 12 năm 2019 (22/11/2019)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 12 năm 2019

Thông báo lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 11 năm 2019. (21/10/2019)

Thông báo lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 11 năm 2019.

Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (18/10/2019)

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông báo số 1937/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, tuyến: Bến xe Sông Lô (Vĩnh Phúc) - Bến xe Gia Lâm (TP Hà Nội) (02/10/2019)

Thông báo số 1937/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, tuyến: Bến xe Sông Lô (Vĩnh Phúc) - Bến xe Gia Lâm (TP Hà Nội)
Các tin đã đưa ngày: