Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 7 năm 2020 (23/06/2020)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 7 năm 2020

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 6 năm 2020 (22/05/2020)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 6 năm 2020

Thông báo V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (Bến xe Lập Thạch - Bến xe Gia Lâm) (21/05/2020)

Thông báo V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (Bến xe Lập Thạch - Bến xe Gia Lâm)

Thông báo V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Bến xe Lập Thạch - Bến xe Gia Lâm) (14/05/2020)

Thông báo V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Bến xe Lập Thạch - Bến xe Gia Lâm)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 5 năm 2020 (12/05/2020)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 5 năm 2020

Thông báo V/v Đơn vị vận tải giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Bến xe Lập Thạch - Bến xe Gia Lâm) (06/05/2020)

Thông báo V/v Đơn vị vận tải giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Bến xe Lập Thạch - Bến xe Gia Lâm)

Thông báo V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (Bến xe Yên Lạc - Bến xe phía Nam Hà Giang) (06/05/2020)

Thông báo V/v Đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (Bến xe Yên Lạc - Bến xe phía Nam Hà Giang)

Thông báo V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sau ngày 15/4/2020 (17/04/2020)

Thông báo V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sau ngày 15/4/2020

Thông báo của TCĐB VN V/v điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19 (25/03/2020)

Thông báo V/v điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19
Các tin đã đưa ngày: