Thông báo lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 11 năm 2019. (21/10/2019)

Thông báo lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 11 năm 2019.

Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (18/10/2019)

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông báo số 1937/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, tuyến: Bến xe Sông Lô (Vĩnh Phúc) - Bến xe Gia Lâm (TP Hà Nội) (02/10/2019)

Thông báo số 1937/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, tuyến: Bến xe Sông Lô (Vĩnh Phúc) - Bến xe Gia Lâm (TP Hà Nội)

Thông báo lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 10 năm 2019. (20/09/2019)

Thông báo lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 10 năm 2019.

Thông báo số 1708/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô, tuyến: Bến xe Lập Thạch (Vĩnh Phúc) - Bễn xe Mỹ Đình (TP. Hà Nội) (04/09/2019)

Thông báo số 1708/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô, tuyến: Bến xe Lập Thạch (Vĩnh Phúc) - Bễn xe Mỹ Đình (TP. Hà Nội)

Đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi-Chi nhánh HTX Lân An (04/09/2019)

Đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi-Chi nhánh HTX Lân An

Thông báo số 1650/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô, tuyến: Bến xe Lập Thạch( Vĩnh Phúc) - Bến xe Mỹ Đình( TP. Hà Nội) (28/08/2019)

Thông báo số 1650/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô, tuyến: Bến xe Lập Thạch( Vĩnh Phúc) - Bến xe Mỹ Đình( TP. Hà Nội)

Thông báo lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 9 năm 2019. (23/08/2019)

Thông báo lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 9 năm 2019.

Thông báo số 1525/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô, tuyến: Bến xe Sông Lô(Vĩnh Phúc) - Bến xe Mỹ Đình(TP Hà Nội) (20/08/2019)

Thông báo số 1525/TB-SGTVT V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô, tuyến: Bến xe Sông Lô(Vĩnh Phúc) - Bến xe Mỹ Đình(TP Hà Nội)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 8 năm 2019 (22/07/2019)

Thông báo Lịch, địa điểm tổ chức sát hạch lái xe tháng 8 năm 2019
Các tin đã đưa ngày: