Lịch làm việc của Sở Giao Thông Vận Tải

Tuần trước Tuần thứ 8 năm 2020
(Từ ngày: 17/02/2020 - Đến ngày: 23/02/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 17/02/2020
Thứ ba 18/02/2020
Thứ tư 19/02/2020
Thứ năm 20/02/2020
Thứ sáu 21/02/2020
Thứ bảy 22/02/2020
Chủ nhật 23/02/2020