Lịch làm việc của Sở Giao Thông Vận Tải

Tuần trước Tuần thứ 43 năm 2017
(Từ ngày: 16/10/2017 - Đến ngày: 22/10/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 16/10/2017
Thứ ba 17/10/2017
Thứ tư 18/10/2017
Thứ năm 19/10/2017
Thứ sáu 20/10/2017
Thứ bảy 21/10/2017
Chủ nhật 22/10/2017