Lịch làm việc của Sở Giao Thông Vận Tải

Tuần trước Tuần thứ 51 năm 2018
(Từ ngày: 17/12/2018 - Đến ngày: 23/12/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 17/12/2018
Thứ ba 18/12/2018
Thứ tư 19/12/2018
Thứ năm 20/12/2018
Thứ sáu 21/12/2018
Thứ bảy 22/12/2018
Chủ nhật 23/12/2018