Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh (28/10/2013)

Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (28/10/2013)

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở

Phòng Kế hoạch - Tài chính (28/10/2013)

Là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác quản lý tài chính – kế toán trong phạm vi toàn ngành.

Thanh tra Sở (28/10/2013)

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thuộc hệ thống Thanh tra giao thông vận tải, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc (28/10/2013)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

Ban Quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc (28/10/2013)

Ban Quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (28/10/2013)

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Trung tâm Tư vấn và giám sát xây dựng công trình giao thông (28/10/2013)

Trung tâm Tư vấn và giám sát xây dựng công trình giao thông

Văn phòng Ban ATGT tỉnh (28/10/2013)

Văn phòng Ban ATGT tỉnh

Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh (28/10/2013)

Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh
Các tin đã đưa ngày: