Công ty CP tư vấn, kiểm định chất lượng và xây dựng công trình Vĩnh Phúc

28/10/2013

 

Giám đốc: Nguyễn Đăng Khoa

Điện thoại: 0211.840.574

Email: khoand2@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Quang Thịnh

Email: thinhnv@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Đỗ Bình Minh

Email: minhndb@vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: