Ban Quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc

28/10/2013

 

Trưởng Ban: Nguyễn Trường Sơn

Điện thoại: 0211.3841.665  

Email: sonnt@vinhphuc.gov.vn

Phó Ban: Bùi Tuấn Dự

Email: dubt@vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: