Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

28/10/2013

Điện thoại: 0211.3842677

Giám đốc: Lê Ngọc Minh

minhln@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Hoàng Thị Thu Hằng

hanghtt@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Phùng Duy Tân

tanpd@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thế Phương

Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Hải

 

Các tin đã đưa ngày: