Giới thiệu

03/08/2013

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH PHÚC

 

Trụ sở
Địa chỉ:số 9 Đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: (0211).3862544 - Fax: (0211).3862544 - Email:
sogtvt@vinhphuc.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI:

Giám đốc: Hoàng Văn Minh 

 Điện thoại: 0211.3843084    

 Email: minhhv@vinhphuc.gov.vn

 Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Giao thông vận tải.

 Kiêm nhiệm chức danh: Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Vĩnh Phúc.

 
Phó Giám đốc: Lê Văn Kiên

 

 Điện thoại: 0211.3862697   

 Email:kienlv@vinhphuc.gov.vn

Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác: Văn Phòng, Kế hoạch - Tài chính

 

Phó Giám đốc: Dương Thế Quyền

 Điện thoại: 0211.3843084 

 Email: quyendt@vinhphuc.gov.vn

Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác: Xây dựng cơ bản, Khoa học kỹ thuật nghành.

Phó Giám đốc: Hoàng Long Biên

 Điện thoại: 0211.3847559

 Email: bienhl@vinhphuc.gov.vn

Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác:  Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Công nghệ thông tin

Các tin đã đưa ngày: