Kết quả thu hút đầu tư 5 tháng và dự kiến 6 tháng đầu năm vào các KCN Vĩnh Phúc

03/08/2013

BQLKCN- 5 tháng đầu năm 2013, số lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư tăng so với cùng kỳ, chủ yếu là nhà đầu tư Nhật Bản , Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, lĩnh vực đầu tư được các nhà đầu tư quan tâm là sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ô tô, xe máy và linh kiện điện tử, trong đó có một số nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư dự án vệ tinh cho Công ty Samsung đến tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh và dự kiến sẽ đầu tư vào KCN Khai Quang.

Tháng 5/2013, đã thu hút được 01 dự án FDI đến tư Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,6 triệu USD (dự án sản xuất màng chắn và khung loa tai nghe cho điện thoại di động và điện thoại thông minh của Công ty TNHH NS Tech.Vina đầu tư vào KCN Bình Xuyên); 02 dự án FDI tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất với tổng vốn đầu tư 11,5 triệu USD. 5 tháng đầu năm, thu hút được 05 dự án, gồm 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là 42,03 tỷ đồng và 04 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 115,0 triệu USD, bằng 274% về vốn đầu tư đăng ký mới so với cùng kỳ.

Dự kiến 6 tháng đầu năm 2013, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 09 dự án với tổng vốn đầu tư 232,0 triệu USD và 2.153,49 tỷ đồng, cụ thể:

- Dự án DDI: dự kiến cấp mới 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.342 tỷ đồng và 01 dự án điều chỉnh, tăng vốn đầu tư 811,46 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt 2.153,49 tỷ đồng.

- Dự án FDI: dự kiến cấp mới 6 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 117,89 triệu USD và 10 dự án điều chỉnh, tăng vốn đầu tư 114,11 triệu USD). Tính chung tổng vốn đầu tư đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt 232,0 triệu USD, tăng 3 lần về số dự án, tăng 4,89 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm thu hút các dự án đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh đã có những tín hiệu tích cực, đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, chỉ tiêu về thu hút vốn đầu tư tăng so với cùng kỳ và đạt 116% kế hoạch năm, đã có nhiều lượt nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư và có ý định đầu tư vào các KCN. Kết quả này có được là do tỉnh đã tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; chỉ đạo các cấp, ngành tích cực thực hiện các giải pháp tháo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào đầu tư, tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư được công khai, minh bạch, tập trung một đầu mối giải quyết, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh./.

Các tin đã đưa ngày: