Hai công trình giao thông và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” (25/07/2017)

Những ngày cuối tháng 7/2017, các hạng mục cuối cùng trên cầu Thành Cổ cơ bản hoàn thiện.
Các tin đã đưa ngày: